Människor i förändring

Vi utvecklar individer och grupper inom ledarskap och medarberskap genom workshops, coaching och kurser.

Tillsammans med er utformar vi ett program som är speciellt anpassat för er organisation.

Människor i förändring

Vi utvecklar individer och grupper inom ledarskap och medarberskap genom workshops, coaching och kurser.

Tillsammans med er utformar vi ett program som är speciellt anpassat för er organisation.

Vägar att gå

Leda Förändring

Hur kan du inspirera dina medarbetare att följa med på förändringsresan? Hur kan du skapa struktur i en komplex förändring? När du står inför utmanande förändringar är en nyckelfaktor för ett effektivt förändringsarbete ditt förändringsledarskap. Vi ger dig verktyg och struktur att hantera vision, kommunikation, samverkan, reaktioner och metoder som gör skillnad i en framgångsrikt förändringsarbete.

Effektiva Team

Gruppens utveckling – Susan A Wheelan

Hur väl fungerar din grupp och vad skulle det få för effekt om ni blir högpresterande? Genom att förstå i vilken fas gruppen befinner sig i, underlättas arbetet med vad gruppen behöver för att kunna bli mer produktiva och effektiva tillsammans. Vi genomför en Group Development Questionary (GDQ-analys) för en god inblick i vilken ledarstil som krävs i de olika faserna och hur ni får till det effektiva teamet som skapar tillfredställelse och glädje.

Motivation & Kommunikation

Hur skapar du förutsättningar för motivation hos dig själv och dina medarbetare? Hur kan du påverka individer, grupper och organisationer? Hur kommunicerar du? Du får kunskap och praktisk träning i att lyssna, argumentera, ställa krav, inspirera, leda möten och samtal på ett effektivt sätt. Vi genomför ett kort psykologiskt teoripass för att skapa förståelse för människans olika behov. Innan träningen genomför du en 360-analys i ditt sätt att kommunicera för att få feedback på vad du behöver fokusera mer på i olika situationer.

Indirekt Ledarskap

Hur kan du påverka medarbetarna i organisationen när du leder genom andra? Tror du på att tillit är en viktig faktor för att nå ut med information? Tycker du att det strategiska ledarskapet är viktigt men fastnar i det operativa ledarskapet? Med en utbildning i Indirekt Ledarskap får du träna på hur man påverkar andra utan att leda direkt, så att du får mer tid för ditt strategiska ledarskap.

Utvecklande Ledarskap

Tror du att trygghet och självinsikt är viktiga ingredienser för att blir en stark ledare? Vill du kunna visa personlig omtanke men också känna dig bekväm i att konfrontera dina medarbetare utifrån ett gott syfte? Utveckla dig själv som ledare och hitta nycklarna till att motivera dina medarbetare att nå högre effektivitet i organisationen.

Maximera Samarbetet

Vet du hur du anpassar din kommunikation och beteende för att underlätta i samarbeten? Hur vill du maximera ditt samarbete med andra? Vi tränar er på att anpassa kommunikation till olika individer och situationer. Vi använder oss av DiSC® som lyfter fram individen och gruppens styrkor och skapar ett gemensamt språk. Genom förståelse kan ni utveckla strategier för bra samarbete och kommunikation.

Medarbetar­undersökning

Att utveckla organisationen är ett fortlöpande arbete. För att veta vad som behöver göras, underlättar det med en gemensam bild – där alla kommer till tals om hur man upplever situationen just nu. Undersökningar för medarbetare, kund eller leverantör ger en gemensam bild. Vilket ger en utgångspunkt för vidare samtal med slutsatser som blir till handlingsplaner. Vi hjälper till med hela processen från planering och genomförande till redovisning, handlingsplan, uppföljning samt implementering.

Värderingsdriven Kultur

Vad är era värderingar och hur är er företagskultur? Det är lika viktigt att veta vad organisationen står för som de tjänster och produkter ”ni erbjuder till era kunder?

”Vi vill skapa en stark företagskultur, men vi vet inte hur vi kommer dit”, det får vi ofta höra från olika ledningsgrupper. Det gör det spännande att erbjuda en CTT-analys (Cultural Transformation Tools) ett verktyg som kartlägger värderingarna för en grupp eller en hel organisation. På en enkel bild bidrar analysen till insikter kring vad som händer i er organisation och skapar förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete som påverkar till förflyttning för ännu nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och högre lönsamhet och måluppfyllelse. Verktyget är flexibelt och kan användas för hela organisationen (obegränsat antal anställda), grupper, avdelning, divisioner samt för coachsamtal. Richard Barrett (grundare till CTT) har utgått från Maslows behovstrappa när han skapade modellen för ”Värderingsstyrd Kultur” och den grundar sig på medvetenhet.

Nina Jällgård

Nina tränar och utvecklar individer och grupper inom ledarskap Hennes specialområde är leda och arbeta med förändringar. Där fokus är vision, kommunikation, beteende och struktur. Nina har 20 års erfarenhet av ledarskap och utveckling av organisationer. Hon har även arbetat med medarbetarundersökningar i 12 år. Nina har tidigare arbetat som chef och ledare i inter­nationell verksamhet och i föreningslivet.

Nina Jällgård
Resurs 1
Nina Jällgård ger ett kunnigt och stabilt intryck. Hon är duktig med både grupper och individuellt, och inger förtroende. Fantastiskt hur vårt medarbetarindex ökade på miljökontoret. Jag kan verkligen rekommendera henne.

Ulrika Modigs
Personalstrateg, Falu kommun

Resurs 1
Resurs 1
Vår styrka är vår kompetens. Nina har inte bara varit ett verktyg för oss rent tekniskt. Den känsla och det inre engagemang hon delar med sig av har inneburit en otroligt stark återkoppling i vårt viktiga kompetensutvecklingsarbete.

Carina Troedsson
HR- och kvalitetschef, Fredells

Resurs 1